Искам да тествам създаването на нова тема със заглавие от 500 символа, влизащо в невалидния партишън над горната граница на валидния партишън между 5 и 255 символа. Искам да тествам създаването на нова тема със заглавие от 500 символа, влизащо в невалид

Искам да тествам създаването на нова тема със заглавие от 500 символа, влизащо в невалидния партишън над горната граница на валидния партишън между 5 и 255 символа.