Eloquent JavaScript

Това е една много интересна книга - не само за JS, а за програмиране изобщо. Към колегите от JS '19: разгледайте първите 4 глави.

9 Likes

Ето още малко материали :slight_smile:
Secrets of the JavaScript Ninja
Secrets of the JavaScript Ninja, Second Edition
You Don’t Know JS (book series)

2 Likes

Благодаря Ви