може ли помощ за задача maxred от пролетен 2019 c++

http://www.math.bas.bg/infos/2019_PT_VTarnovo/statements/D.pdf за задачата