Problem 6. Sum of 5 Numbers

Здравейте! На тази задача:

Problem 6. Sum of 5 Numbers

Write a program that enters 5 numbers (each number will be on a separate/new line), calculates and prints their sum.

Examples:

numbers sum
1 2 3 4 5 15
10 10 10 10 10 50

Така ли трябва да изглежда входа:

let input = [
10,
10,
10,
10,
10
]

Всяко число се чете от конзолата на нов ред,
принтираш сумата когато си пресметнал всичките стойности.
Пример:
1
2
3
4
5
Принтираш: 15

1 Like

Да, така изглежда входа.

1 Like

Благодаря Ви! Прекалено лесно е, затова се усъмних и реших да попитам, дали правилно см я разбрал.