Проблем със задаването на ограничения на подавания вход

Здравейте,
имам проблем със задаването на ограничения за подавания от потребителя вход.
Например - в условието на задачата е зададено:
Вход
На първия ред на стандартния вход се въвежда цяло положително число N броя на хотелите. На следващия ред от входа са зададени N числа – височините на всеки един от хотелите.
Както и следната рестрикция:
1 ≤ N ≤ 100 1 ≤ Височините на хотелите ≤ 100
Не мога да намеря начин как да огранича подаваните от потребителя числа да са в този диапазон. За подаваните числа изпорзвам масив.
int N = in.nextInt();
int[] M = new int[N];
int count = 0;
int count1 = 0;
int max = 0;
int max2 = 0;
boolean inRange = true;
if (N > 0 && N <= 100) {
for (int i = 0; i < N; i++) {
M[i] = in.nextInt();
}
for (int j = 0; j < N; j++) {
if (M[j] < 1 && M[j] > 100) {
inRange = false;

} else if (M[j] > max && inRange)
count++;
max = M[j];
}

Тези ограничения вече са спазени от създателя на задачата.
Всичкия input е съобразен с тях.
Написани са единствено за твоя информация.
Като цяло няма задача в judge-a, където да трябва да проверяваш input-a.

1 Like

Благодаря :wink: